0:00 / ???
  1. Jai Radha Madhava

From the recording Ann Arbor Holiday Kirtan 2013

Lyrics

Jai Radha Madhava Jai Kunja Bihari
Jai Gopi Jana Vallaba Jai Giri Vara Dhari