0:00 / ???
  1. Jai Radha Madhava

Lyrics

Jai Radha Madhava Jai Kunja Bihari
Jai Gopi Jana Vallaba Jai Giri Vara Dhari

Copyright © Ann Arbor Kirtan 2005 - 2021