From the recording Ann Arbor Holiday Kirtan 2013

Lyrics

Govindam Adi Purusham Tam Aham Bhajami
Bhaja Govindam Bhaja Govindam