0:00 / ???
  1. Sri Ram Jai Ram

A prayerful chant to Ram, Sita, and Hanuman.

Lyrics

Part 1:
Sri Ram Jai Ram Jai Jai Ram

Sita Ram Sita Ram Jaya Jaya Sita Ram

Part 2:
Sita Ram Sita Ram Jai Jai Sita Ram
Sita Ram Sita Ram Jai Jai

Hanuman Hanuman Jai Jai Hanuman
Hanuman Hanuman Jai Jai

Copyright © Ann Arbor Kirtan 2005 - 2021